title image


Smiley falls du oder suchst
hiho=ANZAHL(A1:A5)-SUMMENPRODUKT((A1:A5>=B1)*(A1:A5<=B2))


Feedback nicht vergessen ! Gutes gelingen wünscht Chris

I didn't write this; a very complex macro did.

0110110001101001011001010110001001100101001000000110011101110010111111001101111101100101001000000110001101101000011100100110100101110011

geschrieben von


Login

E-Mail:
  

Passwort:
  

Beitrag anfügen

Symbol:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überschrift: